Kompetencje, umiejętności miękkie

Kompetencje miękkie są cechami lub możliwościami, które są prawie niemożliwe do oszacowania lub zmierzenia w sposób obiektywny. Zatem ocenianie własnych umiejętności miękkich jest subiektywnym ćwiczeniem.

Niektóre umiejętności miękkie są opisane jako niematerialne; na przykład bycie dobrym słuchaczem to zdolność opisująca zdolność danej osoby do słuchania słów oraz ich rozumienia, współodczuwania z mówcą. Chociaż ktoś może zmierzyć zdolność do poprawnego słuchania słów mówionych, miękka umiejętność przychodzi na zdolność słuchacza do zrozumienia i empatii – kompetencje, która jest praktycznie niemożliwa do zmierzenia i porównania z kimś innym przy użyciu obiektywnych standardów.

Szkolenia z umiejętności miękkich – http://www.rynekszkolen.pl/szkolenia-z-umiejetnosci-miekkich.html

Umiejętności miękkie są często nazywane umiejętnościami interpersonalnymi.

Ponadto umiejętności miękkie mogą opisywać cechy własne danej osoby; przykłady takich kompetencji miękkich obejmują dobrą etykę pracy lub dobrą współpracę z innymi.

Ludzie na ogół mają usposobienie, które sprzyja ekspresji konkretnych umiejętności miękkich, ale istnieje również element natury i wychowania. Nie ma tradycyjnych programów studiów lub programów zawodowych ukierunkowanych na kompetencje miękkie, ale uczelnie, szkoły, organizacje, a nawet firmy rzeczywiście inwestują w rozwijanie umiejętności miękkich u osób.

Dlaczego kompetencje twarde są ważne – http://www.firmy24h.pl/dlaczego-kompetencje-twarde-sa-wazne.php

Jednostki mogą same poszukiwać możliwości uczenia się i działań, aby rozwijać w sobie miękkie umiejętności.

Comments are closed.