Kontrolowanie swojej firmy – porady biznesowe

Zanim zastanowisz się nad rozwijaniem swojej działalności, powinieneś mieć wdrożone procesy, aby skutecznie kontrolować swój biznes. Oznacza to uzyskiwanie wiarygodnych informacji, bycie świadomym znaczenia i wykorzystania tych informacji oraz rozwijanie zdolności do identyfikowania i rozwiązywania problemów, zanim staną się głęboko zakorzenione.

Planując swój biznes, ustalasz cele, koncepcje i strategie ich osiągania. Proces kontroli umożliwia mierzenie postępów w osiąganiu celów, określanie odchyleń i niezbędnych działań zaradczych.

Porady dla prowadzących firmę – http://www.firmy24h.pl/ – prowadzenie biznesu wymaga wiele wiedzy. Porady biznesowe pomagają efektywnie zarządzać firmą.

Poza kontrolami finansowymi opisanymi poniżej, należy również zwracać uwagę na takie wskaźniki, jak:

 • rotacja pracowników
 • absencja
 • wydajność sprzedaży
 • rozwój nowych produktów
 • bezpieczeństwo zakładu
 • wydajność pracowników
 • public relations
 • udział w rynku
 • jakość produktu.

Te problemy również muszą być kontrolowane, aby zapewnić realizację celów biznesowych.

Kontrola gotówki

Budżet gotówkowy może uwydatnić finansowe napięty sytuacje i wskazać słabości wymagające uwagi. Twój budżet gotówkowy jest ważnym narzędziem zarządzania i należy go regularnie odnosić do wyników prognozowanych w porównaniu z rzeczywistymi co najmniej raz w miesiącu. To porównanie pokazuje, w jaki sposób działa firma, i umożliwia podjęcie działań naprawczych w razie potrzeby.

Kontrola dłużników

Udzielasz środków dłużnikom, ponieważ oczekujesz zysku netto z tytułu zobowiązania – zysku, który zwiększy wartość Twojej firmy dzięki większemu napływowi przychodów ze sprzedaży.

Są jednak koszty związane z udzielaniem kredytów swoim klientom. Obejmują one koszt funduszy powiązanych z dłużnikami, koszty powolnych spłat rachunków, złe długi i koszty administracyjne.

Kontrola inwentarza

Trzymanie zapasów (lub zapasów) jest kosztowne. Koszty obejmują odsetki od zainwestowanych funduszy, miejsca do przechowywania, koszty personelu, ubezpieczenia, pogorszenie jakości i straty.

Zarządzanie wewnętrzne

Jako menedżer Twojej firmy musisz wziąć odpowiedzialność za swoją firmę. Ścisłe kontrole minimalizują ryzyko kradzieży i defraudacji i będą zależeć w dużej mierze od gotowości do aktywnego zaangażowania się w biznes.

Zwłaszcza gdy Twoja firma jest mała, musisz aktywnie uczestniczyć w:

 • osobiście zatwierdzając transakcje finansowe
 • przegląd konta bankowego
 • śledzenie spóźnionych dłużników
 • znajomość środków trwałych firmy
 • okresowo przeprowadzając kontrolę stanu inwentarza
 • osobiste zatwierdzanie i podpisywanie wypłat na liście płac lub dokumentacji bankowej w przypadku korzystania z systemu bezpośredniego kredytowania
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • zapewnienie zgodności z prawnymi obowiązkami w odniesieniu do personelu

To wszystko wymaga sporego zaangażowania i dobrej organizacji. Bez odpowiedniej wiedzy i porad nie będziesz w stanie prowadzić własnej firmy. Wiele ciekawych informacji na stronie – http://www.prasa24h.pl/informacje/biznes

Comments are closed.