Hotelarstwo

Społecznie zorganizowana działalność usługowa polegająca  na świadczeniu usług – udzielaniu zakwaterowania osobom przyjezdnym. Celem jest udostepniać potrzeby nocnego i dziennego wypoczynku, wyżywienia, higieny, opieki zdrowotnej i nad mieniem, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych.
Z  definicji hotelu i hotelarstwa wynika, ze głównymi funkcjami hotelarstwa jest świadczenie usług:
·         zakwaterowania,
·         gastronomicznych,
·         dodatkowych i towarzyszących.

Comments are closed.